“Acționăm împreună! – Participare și dialog intercultural pentru incluziune și dezvoltare comunitară.”

Institutul Intercultural Timișoara în parteneriat cu Fundația Popular – Europeană de Strategii Sociale, Economice și Culturale, derulează proiectul “Acționăm împreună! – Participare și dialog intercultural pentru incluziune și dezvoltare comunitară.”, co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul fost inițiat în 2022 și se va încheia în decembrie 2023, fiind o contribuție la implementarea strategiei de dezvoltare locală (SDL) a zonelor urbane marginalizate de pe teritoriul GAL Timișoara. 
Obiectivul general al proiectului este „creșterea integrării sociale a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate de pe teritoriul SDL, prin acțiuni interculturale, artistice, de participare civică și dialog intercultural, precum și prin îmbunătățirea imaginii publice a acestor comunități”. Grupul țintă al proiectului este format din 350 de persoane, copii, tineri, elevi și adulți din teritoriul GAL Timișoara. Bugetul proiectului este de 1.418.109,18 lei
În cadrul proiectului vor fi desfășurate activități care să angajeze copiii și tinerii în intervenții de animație socio-culturală, scriere de povești și lectură publică și jurnalism comunitar care vor contribui la dobândirea de competențe care să susțină depășirea riscurilor de marginalizare și la îmbunătățirea relațiilor interculturale în interiorul comunităților vizate precum și cu comunitatea majoritară. De asemenea, va fi realizat un studiu de antropologie culturală privind memoria coexistenței populației locale, va fi produs și difuzat un film centrat pe schimbarea imaginii publice a comunităților marginalizate și vor fi realizate activități de susținere a implicării civice a cetățenilor și de promovare a dialogului intercultural.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Date de Contact

Institutul Intercultural Timișoara, Tel/fax: + (40) 256 498457, Email: iit@intercultural.ro
Persoană de contact: Ion Goracel, Telefon: 0761 43 42 38 

e-mail: i.goracel@gmail.comion.goracel@intercultural.ro  

 Salvează PDF